Manifestacja „Ełk wolny od dżihadu”

Ełk wolny od dżihadu! Manifestacja „Ełk wolny od dżihadu” Relacja z profilu Marsz Niepodległości o manifestacji w Ełku, dotycząca ostatnich wydarzeń:

W tydzień po zabójstwie 21-letniego Daniela Rudnickiego, Obóz Narodowo-Radykalny oraz Młodzież Wszechpolska zorganizowały na pl. Jana Pawła II w Ełku, manifestację ,,Ełk wolny od Dżihadu”. Na miejsce oprócz członków Brygady Warmińsko-Mazurskiej przybyli koledzy z Podlasia.

Zgromadzenie rozpoczęło się o godzinie 15:00. Manifestacja przyciągnęła około 100 osób – mieszkańców Ełku oraz przyjezdnych. Pierwszy przemówienie wygłosił koordynator Brygady Warmińsko-Mazurskiej ONR kolega Łukasz Banaś, który wskazał wiele przykładów walki islamskich ekstremistów z chrześcijanami w Europie, jak i w innych miejscach świata.

Następnie głos zabrał pan Hubert Piotrowski. Wartym podkreślenie są słowa o ,,nadstawianiu drugiego policzka”, jak powiedział były kandydat na prezydenta miasta Ełk – ,,Drugi policzek nadstawiono już na zachodzie, a efekty tego wszyscy znają”. Ostatnim mówcą był członek Młodzieży Wszechpolskiej, Mateusz Pisarek, który apelował, by energię skupić na budowie Wielkiej Polski, a nie na ,,rzucaniu butelkami w popularne Kebaby”.

Następnie duża część zgromadzonych udała się w miejsce, w którym zginął Daniel Rudnicki, gdzie zostały złożone kwiaty oraz zapalone symboliczne znicze.

Ostatnią częścią było spotkanie rekrutacyjne, na którym udało zawiązać się nowy oddział w Ełku.

end

Udostępnij!

Dodaj komentarz