Kibice gotowi na Pielgrzymkę!

Pamiętajcie! Już 7 stycznia 2017 roku spotykamy się na Jasnej Górze! Zaprasza ksiądz Jarosław Wąsowicz SDB. Poniżej artykuł Naszego Księdza opublikowany na niezalezna.pl

Wszystkim kibicom życzę Bożego Błogosławieństwa, opieki Wspomożycielki Wiernych. Niech Bóg czuwa nad Polską! Spotkajmy się wszyscy 7 stycznia na Jasnej Górze. Rozpoczynamy o godz. 12. Mszą świętą w kaplicy Cudownego Obrazu Królowej Polski.

Kibice od lat wychodzą  z różnymi pozytywnymi inicjatywami i trzeba zrobić wszystko, żeby angażowało się w nie jak najwięcej osób. To jest antidotum na chuligaństwo – mówi ks. Jarosław Wąsowicz, duszpasterz kibiców w rozmowie z Jarosławem Wróblewskim.  W sobotę 7 stycznia 2017 r. na Jasnej Górze o godz. 12. mszą świętą w kaplicy Cudownego Obrazu Królowej Polski rozpocznie się IX Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców.

10 Pielgrzymka Kibiców

Jakby ksiądz podsumował pielgrzymki kibiców do Czarnej Madonny?

Były one pięknym doświadczeniem wiary i patriotyzmu. Rozpoczynaliśmy bardzo skromnie od 200-300 pielgrzymów, głównie z grona naszych przyjaciół. Trudno było wówczas powiedzieć, czy ta inicjatywa spotka się z pozytywną odpowiedzią środowiska kibicowskiego.

Ważne było wówczas, że pielgrzymkę wsparły osoby rozpoznawalne wśród fanów piłkarskich, kibice znani z publikacji, znani historycy, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Od początku otrzymaliśmy wsparcie medialne od „Gazety Polskiej”, „Niedzieli” i Telewizji Trwam.

Wspierali nas w tym dziele ojcowie paulini, kombatanci formacji niepodległościowych. Informacje o kolejnych pielgrzymkach były zamieszczane też na stronach kibicowskich. I tak zasiane ziarno powoli kiełkowało.

Od trzech pielgrzymek liczba uczestników dochodzi do 5 tys., ustabilizowały się ramy programu, patriotyczna pielgrzymka kibiców zadomowiła się w kalendarzu wydarzeń, w których uczestniczą fani z całej Polski. Nasza obecność na Jasnej Górze, stała się okazją do spotkania ludzi, którzy pewnie w innych okolicznościach nie mieliby okazji się poznać. I to jest piękne dzieło Bożej Opatrzności.

Czy one zmieniły ruch kibicowski?

Nie wiem czy zmieniły, o tym mogliby powiedzieć raczej uczestnicy, co pielgrzymka zmieniła w ich życiu. Moim zdaniem wraz z szeregiem innych inicjatyw przyczyniła się do tego, iż utrwalone zostało w środowisku kibiców przekonanie, że są takie momenty, kiedy dla spraw ważnych warto się spotkać, wymienić doświadczeniem, wspólnie zadziałać.

Pomimo codziennych animozji, różnych sympatii od kibicowskich począwszy na politycznych skończywszy. To doświadczenie owocowało myślę w ostatnich latach i przyniesie jeszcze kolejne dobre owoce.

Czy tego typu pielgrzymki są obecne na świecie, czy to jest polski fenomen?

Raczej tylko polski. Ale przyjeżdżają już na naszą pielgrzymkę goście z zagranicy. W ubiegłym roku byli z nami na Jasnej Górze Węgrzy, Polacy z Litwy i Białorusi. Artykuły o pielgrzymce ukazywały się już w Niemczech i we Włoszech. W przyszłym roku na jubileuszową 10. odsłonę naszego pielgrzymowania przed tron Jasnogórskiej Pani chcemy zaprosić przedstawicieli różnych klubów z Europy Zachodniej.

Nawiązaliśmy już w tym względzie kontakty. Dodać trzeba, że nasza pielgrzymka nie była pierwszą tego typu inicjatywą. Wcześniej organizowane były spotkania kibiców w Łagiewnikach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, kibice Ruchu Chorzów organizowali też swego czasu pieszą pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Jednak nasza pielgrzymka patriotyczna okazała się w tym gronie najtrwalszą inicjatywą, za co dziękuję Panu Bogu i kibicom, którzy chcą w niej uczestniczyć.

Co będzie tematem styczniowej pielgrzymki na Jasną Górę?

W tym roku hasłem przewodnim jest 75. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych oraz męczeńskiej śmierci błogosławionej „Poznańskiej Piątki”, wychowanków salezjańskich, męczenników II wojny światowej, żołnierzy Narodowej Organizacji Bojowej, wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II. Stanie się ona jednocześnie inauguracją dużego projektu „Młodzież na Piątkę”, który będzie przez salezjanów realizowany przez cały rok.

Będziemy w nim promować postawy religijne i patriotyczne wśród młodzieży, będą organizowane liczne wykłady, koncert, spotkania formacyjne, ukażą się kolejne publikacje na temat salezjańskich wychowanków, którzy angażowali się w walkę o niepodległą Polskę. Na pielgrzymce w styczniu gościć tez będziemy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dra Jarosława Szarka, który w swoim wykładzie w Sali o. Kordeckiego przedstawi wyzwania jakie stają przez IPN-em i będzie odpowiadał na pytania kibiców.

Będzie też miała miejsce tradycyjna prezentacja transparentów na Wałach Jasnogórskich i okolicznościowa oprawa, którą w tym roku przygotują kibice Jagiellonii Białystok. Ostatnim punktem programu będzie projekcja filmu „Po drugiej stronie życia”, który stał się bestselerem wydawniczym roku 2016 i opowiada historię kibica Lechii Gdańsk Andrzeja Duffeka. Jest mocnym świadectwem spotkania z Chrystusem i wiary, która gruntowała się w trudnych życiowo sytuacjach. Przypomnę, że nieżyjący już brat Andrzeja – Tadeusz był pomysłodawcą pielgrzymki.

Jak się do niej przygotować?

Przede wszystkim duchowo. Warto modlić się w intencji naszej wspólnej kibicowskiej inicjatywy, by przynosiła dobre owoce. Chcemy przy okazji pielgrzymki rozpocząć nowy projekt „Różaniec Kibiców”, po to, by przez cały rok modlić się w ważnych dla nas sprawach, za ojczyznę, za nasze rodziny, za nasze środowisko by więcej było w nim dobra, niż zła. Zostanie uruchomiona specjalna strona internetowa, na której będzie można się zapisać do konkretnej róży, której będzie patronował któryś z naszych świętych rodaków.

W 2017 roku przypada rocznica objawień Fatimskich i jest to dobra okazja, żeby przypomnieć o sile modlitwy różańcowej. Poza tym warto rozpowszechniać informację o naszej pielgrzymce. Ma ona swój profil facebookowy, można na portalach społecznościowych udostępniać plakaty ze szczegółowym programem naszego spotkania.

Można powiedzieć, że w ostatnich miesiącach środowiska kibicowskie zachowują się jakby bardziej agresywnie, co było widać w np. spotkaniu Legii z BVB, derbach Łodzi czy wokół meczu Arki Gdynia z Lechią Gdańsk, czy jednak jest to kibicowska norma?

Nie norma, ile raczej jedna z odsłon środowiska kibicowskiego, które jest bardzo złożonym zjawiskiem. Rozpoczynamy inicjatywę „Różańca Kibiców” także w tej intencji, żeby wśród fanów było mniej agresji. Wierzę, w to, że chuligani też mogą się nawrócić. Kibice od lat wychodzą z różnymi pozytywnymi inicjatywami i trzeba zrobić wszystko, żeby angażowało się w nie jak najwięcej osób. To jest antidotum na chuligaństwo.

Czego ksiądz życzyłby tym, którzy kibicują?

Radości ze swojej pasji. Bycie kibicem to piękna sprawa i bardzo twórcza. Chciałbym im życzyć, żeby nie ustawali w swoich inicjatywach patriotycznych, charytatywnych, żeby nadal angażowali się w pomoc Polakom na naszych dawnych Kresach. Ta działalność przyniosła w ostatnich latach bardzo wiele dobra.

Kibice stali się pewnego rodzaju awangardą w gronie tych, którzy przywracali pamięć o polskiej historii, Żołnierzach Wyklętych, naszych rodakach, którzy pielęgnowali w trudnych warunkach polskość. I odnieśli sukces w swoim zaangażowaniu. Nie można spocząć na laurach. Trzeba te wszystkie inicjatywy kontynuować i starać się je pomnażać.

Wszystkim kibicom życzę Bożego Błogosławieństwa, opieki Wspomożycielki Wiernych. Niech Bóg czuwa nad Polską! Spotkajmy się wszyscy 7 stycznia na Jasnej Górze. Rozpoczynamy o godz. 12. Mszą świętą w kaplicy Cudownego Obrazu Królowej Polski.

Udostępnij!

Dodaj komentarz