Żebrowski – Śmierć wrogom Ojczyzny!

Śmierć wrogom Ojczyzny!

Leszek Żebrowski strzela i trafia! Kibice! Pamiętacie spotkanie z Leszkiem Żebrowskim na Jasnej Górze, podczas 6. Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców? Pamiętacie na pewno, jak słuchaliśmy wykładu o Powstaniu Warszawskim. Pamiętacie!

Leszek Żebrowski spotyka się prawie codziennie z ludźmi, którzy chcą poznać, zrozumieć i odkłamać polską historię. To on pierwszy rozpoczął kampanię o przywrócenie Prawdy i Pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Do tej pory walczył tylko pisząc, głosząc prawdę i polemizując w bieżących sprawach.

Wielu z nas zawdzięcza Leszkowi Żebrowskiemu rodzaj „przebudzenia”!

Czas teraz na wnioski!

Musimy się bronić! Zarówno pod względem intelektualnym – jak też realnie!

Film dosłownie z ostatniej chwili!

Leszek Żebrowski strzela, doskonali się w posługiwaniu się bronią. Nie w Polsce – bo w Polsce dostęp do broni jest jeszcze trudny. Okazja ćwiczeń na strzelnicy przytrafiła się podczas pobytu w USA.

Ameryka to wolny kraj, to nie jest kraj jaki znamy tylko z telewizji…

Tu każdy obywatel ma prawo do broni, ma prawo ćwiczyć, umieć jak najwięcej żeby bronić siebie, rodzinę i swój kraj. Jest to tradycja, która u nas została przerwana. Naszym celem jest odbudować wolny kraj! Kraj wolnych ludzi którzy będą mieli pełne prawo do własnej obrony. Bez oglądania się na innych, bez poleceń i rozkazów, jak kiedyś, żebyśmy sami wiedzieli jakie są nasze obowiązki!

Śmierć wrogom Ojczyzny!

Cześć i Chwała Bohaterom!

Udostępnij!

Dodaj komentarz