Mięśnie studentów

Piszemy o tej akcji, tylko dlatego, że pojawiają się w niej rowery oraz pracujące na nich mięśnie studentów. Studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Uniwersytetu Technicznego tamże – pedałują na rowerach stacjonarnych, podłączonych do komputerów, które to zliczają watogodziny. To akcja Stowarzyszenia Polska Zielona Sieć. Stowarzyszenie stawia tej akcji następujący cel: promować ekologiczne sposoby pozyskiwania energii. W jej wyniku – studenci mają stać się „prosumentami”. To dziwaczne słowo oznacza osobę wytwarzającą energię dla swoich potrzeb i nieuchronnie kojarzy się z produkcją bimbru.

Jest to akcja głupia i szkodliwa. Studenci, szczególnie kierunków technicznych, powinni się kształcić i kształtować – do wynalezienia nowych, nowoczesnych źródeł energii tak, aby nie trzeba było jej oszczędzać. Tak, aby energią można było wręcz rozrzutnie szafować! Nauka powinna służyć konsumpcyjnemu i rozrzutnemu stylowi życia, a nie oszczędnościom!

Wychowywanie młodzieży w obowiązku „sprzątania planety”, oszczędzania, zbierania złomu – kształtuje w efekcie osoby „skulone”, pozbawione rozmachu, marzeń i planów.

To tak, jakby studentów medycyny i farmacji – uczyć po normalnych zajęciach, jak zalepiać rany pajęczyną, znieczulać pałką, przypalać kikuty, rwać zęby narzędziami z kuźni.

Tego typu akcje opierają się na tak zwanych „pięknoduchach” lub też „pożytecznych idiotach”. Są to osoby, które szczerze wierzą w ideę tych działań i trudno mieć do nich pretensje.

Jednak te akcje zebrane w całość – stanowią realne zagrożenie dla nas wszystkich, hamują rozwój techniki, wynalazczości, rozwoju całej cywilizacji.

Drodzy, młodzi czytelnicy! Nie dajcie się na to nabrać!

Udostępnij!

Dodaj komentarz