Brawo Minister Biernat!

Szanowny Pan Andrzej Biernat

Szanowny Panie Ministrze Sportu (i turystyki)! Nareszcie ktoś w Polsce planuje z rozmachem, po gospodarsku w dobrym znaczeniu tego słowa! Sztuczne jezioro w polskich Tatrach to genialny pomysł! Ekologów za mordę, bo to czerwone pachołki są! Biorą kasę za to, żeby świat się nie rozwijał. Dość głupot o niedźwiadkach, połoninach, owieczkach i „cennej” roślinności! To CZŁOWIEK jest Panem przyrody! Człowiek chce jeździć na nartach z góry w dół! Brawo! Jest Pan wielkim wizjonerem, największym wśród tych gamoniów z rządu! Niech Pana nie zatrzymają protesty ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oni się obawiają, że w nowej rzeczywistości – zastąpią ich roboty przychodzące do kontuzjowanego sportowca na wezwanie GPS.

Wszystkim, którzy nie pamiętają, przypominam że to właśnie w polskich Tatrach ukrywał się Wódz Światowej Rewolucji Włodzimierz Lenin! A przecież – jego czas już się skończył, nieprawdaż?

Udostępnij!

Dodaj komentarz