Michał Materla – nowe fakty!

Michał Materla – nowe fakty są takie – aktualny areszt wobec Michała kończy się 7 czerwca 2017. Co dalej? Został złożony wniosek o przedłużenie aresztu. Rozprawa w tej kwestii odbędzie się 6 czerwca.

Norbert Sawicki menadżer Michała mówi w rozmowie z mma.pl:

>>Dochodzą mnie słuchy – bo tego nie wiemy formalnie – że jest bardzo dużo osób wzywanych w sprawie Michała. Idzie to tak daleko, że są wzywane osoby które prowadzą sklepy w okolicy domu Michała i są pytani o Michała, i to czy kiedykolwiek widzieli, by zachowywał się podejrzanie bądź sprzedawał narkotyki. […] Jak na razie nie ma świadków bezpośrednich. Świadek pośredni pomawia, iż ktoś dał jednemu i drugiemu po 50 gramów kokainy czy amfetaminy, a Michał miał to sprzedać w dyskotece. Tymczasem Pani Prokurator ich nie przesłuchuje jako świadków, mimo że sąd dwukrotnie to nakazał.<<

Kolejne kroki obrońców Michała Materli:

>>Dotarłem do takiego dokumentu, który mówi, że Polska miała 350 spraw w Strasburgu z tytułu stosowania bezpodstawnego stosowania aresztu, a aż 92% przegrała. Bardzo ważne jest stwierdzenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że w Polsce stosuje się areszt w sposób mechaniczny, czyli w taki sposób, że decyzja o areszcie jest wydawana zbyt szybko, bez zbadania wszystkich okoliczności i tak samo jest przedłużana. No i niestety ja mam takie poczucie, że w tej sprawie jest podobnie i będziemy walczyć o to, żeby sąd jednak nie przedłużył aresztu poprzez przedstawienie poręczenia majątkowego oraz poręczenia społecznego czyli oświadczenia osób bardzo wiarygodnych publicznie, które ręczą, że Michał będzie się stawiał na każde wezwanie sądu i Policji.<<

Skarga na prokuratora:

>>Chcę też powiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich został poinformowany przez Prokuraturę, że nic złego się nie dzieje oraz że oni działają zgodnie z prawem. Złożyłem skargę na Panią Prokurator, a Pan Mecenas złożył również skargę dyscyplinarną, ale nic się niestety nie dzieje, w związku z czym dochodzimy do takiego momentu, gdzie ja się zastanawiam nad tym żeby złożyć doniesienie do Prokuratury na działania i zaniechania Pani Prokurator jako niedopełnienie obowiązków (Art. 231 kk § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3). Obecnie rozważam i przygotowuję się do tego, żeby złożyć pozew przeciwko Pani Prokurator o naruszenie dóbr osobistych Michała. Chodzi o materiał wideo z zatrzymania Michała, przez który został on już publicznie skazany przez wiele osób.<<

Reasumując!

Sprawa Michała od początku przypomina wiele podobnych akcji, które zaczynały się od spektakularnego zatrzymania, aresztowania i… ciągnęły się przez miesiące. Spotkało to wielu kibiców, sportowców.

Jedyne co my – kibice Michała – możemy zrobić – to bezwzględnie wierzyć w jego niewinność i modlić się, żeby wyszedł oczyszczony na wolność.

Udostępnij!

Dodaj komentarz