Polska sportową potęgą!

Jak wstępnie obliczyły Nasze Igrzyska – w roku 2013 polscy sportowcy wszystkich dyscyplin zajęli dziewiąte miejsce na świecie! Nasze Igrzyska – podsumowały wyniki Polek i Polaków we wszystkich konkurencjach sportowych, we wszystkich zawodach mistrzowskich rozgrywanych na świecie i w Europie.

Nasze Igrzyska to właściwie jedyne medium, które zbiera dokładne wyniki ze wszystkich dyscyplin sportowych, traktując WSPÓLNIE dorobek WSZYSTKICH sportowców.

Poniżej dokładne informacje i tabela.

NAsze

Szkoda, wielka, szkoda, że większość tych sukcesów nie została nagłośniona w mediach i wykorzystana dla promocji polskiego sportu!

Jednocześnie – zachęcamy Was do uważnego sprawdzenia tabel. Może coś jeszcze uszło naszej uwadze. Prosimy o uwagi i uzupełnienia.

Nasze Igrzyska:

Początek nowego roku to będzie na pewno czas na podsumowania starego. Rok 2013 za nami, Nasze Igrzyska patrzyły na niego jak na jedne wielkie Igrzyska dla wszystkich sportów. Patrzyły i liczyły i podsumowały. Jak stworzyć Igrzyska dla wszystkich sportów? Ano właśnie tak, po prostu nie trzeba nic nowego organizować tylko zaliczyć wszystkie najważniejsze światowe imprezy w każdym sporcie do tzw. WSPÓLNYCH IGRZYSK. Nikt takiego podsumowania jeszcze nie robił, bo nikt nie potraktował wszystkich sportów tak na poważnie jak robią to Nasze Igrzyska. Podziały na olimpijskie i nieolimpijskie, popularne i mniej znane, zostały jakby na drugim planie. Idea wspólnej rywalizacji jednoczy wszystkich, bez tych podziałów. Tutaj liczy się przede wszystkim sukces sportowy.
Z uwagą patrzyliśmy na wszystkie sukcesy sportowe naszych reprezentantów tak jakby startowali w jednej WSPÓLNEJ REPREZENTACJI POLSKI. Patrzyliśmy i liczyliśmy, sukcesy w postaci medali, bo to chyba najłatwiejszy sposób na podsumowanie wyników sportowych. Jak się okazuje najwięcej sukcesów mieliśmy w sportach mniej medialnych, dlatego to co wyszło nam z takiego podsumowania może wzbudzić pewne zaskoczenie, wręcz sensację! Polska 9-tą potęgą świata w sporcie? Tuż za Chinami i Australią? Niewiarygodne, ale prawdziwe. Dlatego, aby ktoś nie posądził Nasze Igrzyska o manipulację wyników to będą one do wglądu wkrótce.
Nasze Igrzyska przygotowały pewien sposób punktacji tak, aby można było w miarę sprawiedliwy sposób porównać wszystkie dyscypliny sportowe tak różne od siebie. I tutaj Polska otrzymała pewną ilość punktów, ale nawet jeśli komuś się nie podoba ten sposób punktacji tylko woli tradycyjną klasyfikację medalową to tutaj o dziwo także Polska jest 9-ta potęgą w sporcie. Jak to się stało? Na pewno przyjdzie jeszcze czas na przeanalizowanie wszystkich naszych osiągnięć sportowych. Szkoda tylko, że DUŻA WIĘKSZOŚĆ NIE ZOSTAŁA WYKORZYSTANA W MEDIACH DLA PROMOCJI NASZEGO SPORTU, a jak się okazuje jest co promować.
Drugim zaskoczeniem podsumowania 2013 roku jest to, że chyba po raz pierwszy od kiedy takie podsumowania robię pierwszą potęgą świata w sporcie nie zostały Stany Zjednoczone. Najwięcej punktów i także medali zdobyli tym razem sportowcy Rosji. Może dlatego, że dużo w ubiegłym roku było imprez w sportach walki, w których w większości tych dyscyplin dominują właśnie Rosjanie. Kolejność pozostałych państw nie jest raczej zaskoczeniem. Dla wyjaśnienia Wielka Brytania została wyżej oceniona niż Chiny pomimo mniejszej ilości medali, ponieważ odnosiła sukcesy w znacznie większej ilości sportów aż 67 (a Chiny w 48). Czyli jest bardziej wszechstronnym krajem, a to powinno być ważniejsze niż skupianie się tylko na niektórych dyscyplinach gdzie kosi się mnóstwo medali, tak jak robią to Chiny właśnie. Natomiast Szwecja, Kanada i Hiszpania także zostały wyżej ocenione niż Czechy i Ukraina pomimo mniejszej ilości medali, ponieważ kraje te odnosiły więcej sukcesów w grach zespołowych. Wiadomo, że gry zespołowe są trochę w takich klasyfikacjach na straconej pozycji, dlatego sukcesy w tych sportach zostały trochę wyżej ocenione. Ale oczywiście taka punktacja w Igrzyskach dla wszystkich sportów jest tylko propozycją, każdy może sobie zrobić z tego tradycyjną klasyfikację medalową.

Udostępnij!

Dodaj komentarz