Marnotrawstwo ministry i samorządów!

Ministerstwo sportu i samorządy wydadzą łącznie siedemdziesiąt milionów złotych na realizację trzech „programów” mających na celu… No właśnie… Poprawienie jakości lekcji wychowania fizycznego? Pewno tak. Pani ministra stara się, żeby dzieci nie zwalniały się masowo z zajęć wychowania fizycznego, opracowuje „projekty” i „programy”, odbywają się narady i konsultacje.

W efekcie powstały trzy dziwadła.

„Mały Mistrz”;

„Multisport”;

„Umiem Pływać”.

Na to „poleci” siedemdziesiąt milionów złotych!

A przecież wystarczyłyby inne działania, bez nakładów. Kibole.pl bezpłatnie [!] podpowiedzą pani ministrze jak osiągnąć wyższy poziom lekcji wychowania fizycznego.

Projekt „Lepszy wu-ef według Kibole.pl

Krok pierwszy: Kazać kuratorom oświaty, żeby kazali dyrektorom szkół, żeby kazali nauczycielom wychowania fizycznego porządnie prowadzić lekcje!
Koniec!
Nie chcemy waszych (naszych) siedemdziesięciu milionów!

W ogóle nie chcemy ministerstwa sportu w roli placówki „poszukującej” rozwiązań dla zajęć w szkole.

Można też posunąć się dalej. Zlikwidować przymus nauczania. Obniżyć wiek pełnoletności do lat 15. Sprywatyzować wszystkie szkoły, zlikwidować ministerstwo oświaty, czy tam edukacji.

Postąpić zgodnie z zasadą: rodzice sami kupują dla dzieci to, co uważają za najlepsze i na co ich stać.

Udostępnij!

Dodaj komentarz