Policja znów strzela do Polaków!

Polska policja – znów – strzela do Polaków, a przy okazji sobie w kolana, albo i wyżej!

Sczelają na szczęście wierszykiem.

Wierszyk brzmi:

„KTO WAS OBRONI, GDY PRZYJDĄ ONI?”

Popatrzmy na bilbord:

Są na nim kibice z racami. Można się więc domyślać, że rozwinięcie pytania jest takie: „Kto was – obywateli, Polaków – obroni – przed – NIMI – kibicami?

Policja strzela do Polaków!

Taką reklamę, mającą zachęcić do pracy w policji wymyślił Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Jest tak, że w policji brakuje pięć tysięcy funkcjonariuszy, może i więcej.

Wymowa tego plakatu jest bardzo niepokojąca. Wynika z niej, że obecnym zagrożeniem dla Polaków są… kibice!
Trudno się z tym zgodzić!

Jest jeszcze jedna sprawa!

Związki zawodowe, same z siebie są patologią! Niezależnie od tego, do jakich zmian w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przyczynił się NSZZ „Solidarność” – związki zawodowe to patologia i powinny odejść do historii. Obecnie nie mają żadnego znaczenia i w niczym nie poprawiają warunków pracy. Tam gdzie jest praca – relacje pracownik – pracodawca regulują się same.
Tam, gdzie pracy nie ma – nic nie pomogą.
Szczególną patologią są związki zawodowe w służbach mundurowych! Choć muszę dodać, że w wielu sprawach, zarówno w PRL, jak i w „wolnej” Polsce – odegrały pozytywną rolę i zachowywały się przyzwoicie.

Udostępnij!

Dodaj komentarz