Przystanek Woodstock – dorobek #2

Przystanek Woodstock

Dorobek kolejnego dnia już podsumowany. Podajemy stan na sobotę 16 lipca 2016, godzina 17:55

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że łącznie w trakcie trwania festiwalu zarejestrowano zostało 169 przestępstw.

Oto one:

– 118 dotyczy zdarzeń narkotykowych, głównie posiadania środków odurzających-/330 gramów/

– 33 kradzieży, głównie dokumentów i pieniędzy z namiotów;

– 3 nietrzeźwy kierujący;

– 4 znieważenie policjanta;

– 2 zawiadomienie dotyczące zgwałcenia;

– 2 kradzież pojazdu;

– 1 rozbój;

– 2 używanie środków pirotechnicznych / race świetlne/;

– 1 uszkodzenie mienia;

– 1 wypadek samochodowy;

– 1 paserstwo;

– 1 kierowanie pojazdem wbrew zakazowi sądowemu.

Takie tam, nieważne… zdarzenia

Z drobniejszych zdarzeń zanotowanych zostało 189 wykroczeń, polegających głównie na zaśmiecaniu, spożywaniu alkoholu, używaniu słów nieprzyzwoitych, nieobyczajnych wybrykach, kradzieżach, czy przewinieniach drogowych, z których większość zakończyła się mandatem. 13 z tych zdarzeń wykroczeniowych trafi do Sądu z wnioskiem o ukaranie. W tym czasie w związku z opisanymi zdarzeniami, zatrzymanych zostało łącznie 83 osoby.

Miłej zabawy!

Róbta co chceta!

Udostępnij!

Dodaj komentarz