Nic się nie dzieje! Nic się nie stało!

rzecznik ministry, przegląd codzienny

08.12.2013

Nic się nie dzieje na profilu rzecznik ministry!

Ciekawa informacja dotyczy tylko kosztów szczytu klimatycznego.

oswiadczenie

Publikujemy ją poniżej.

Ale, UWAGA! Mamy też podejrzenia, że jest to próbne zadanie maturalne z logiki.

Miłej lektury:

Oświadczenie ws. kosztów szczytu klimatycznego

Nie jest prawdą, że kwota 26,4 mln zł jest przeznaczona wyłącznie na wynajem Stadionu Narodowego podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych ws. Zmian Klimatu (COP19).

Kwota ta w całości przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacji Szczytu na Stadionie Narodowym.

W kosztach tych znajdują się takie pozycje, jak dostosowanie przestrzeni i pomieszczeń Stadionu Narodowego do potrzeb konferencji zgodnie z wymogami logistycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także zapewnienie serwisów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia tej konferencji.

Zgodnie z umową z Ministerstwem Środowiska oprócz wynajmu Stadionu Narodowego w terminie od 2 października 2013 r. do dnia 5 grudnia 2013 r. spółka PL.2012+ zapewnia serwis dla około 10 000 uczestników szczytu (około 190 delegacji). W jego ramach znajduje się zapewnienie:

a) Służby Ochronno – Porządkowej;

b) Zabezpieczenia medycznego;

c) Zabezpieczenia przeciwpożarowego;

d) Zarządzania obiektem Stadionu Narodowego (facility management);

e) Sprzątania;

f) Serwisu technicznego obejmującego w szczególności: serwis elektryczny, serwis wodno – kanalizacyjny, serwis wind i schodów, serwis wentylacyjno – klimatyzacyjny, system sterowania parametrów pracy infrastruktury Stadionu Narodowego (BMS), kurtyny ppoż., obsługa systemów IT;

g) Dostępu do infrastruktury i sieci IT na Stadionie Narodowym oraz usługę obsługi serwisowej IT niezbędną do przeprowadzenia Konferencji oraz udział w przygotowaniu planu IT Konferencji;

h) Sieci punktów gastronomicznych prowadzonych przez partnera gastronomicznego Stadionu Narodowego na terenie Stadionu Narodowego dla uczestników Konferencji.

Znacząca część kosztów organizacji konferencji COP 19 związana jest z przygotowaniem infrastruktury na potrzeby tej imprezy: biur dla personelu ONZ, pokoi konferencyjnych, sal spotkań, a także sal dla wydarzeń towarzyszących konferencji.

 

A ostatni zamknie dach!

Udostępnij!

Dodaj komentarz