Kibole – pamiętają!

Kibole – pamiętamy!!!

Kibolski Klub Dyskusyjny pamięta o Bohaterach i miejscach pamięci!

„27 września, w Dniu Polskiego Państwa Podziemnego, odbył się pochówek 35 Żołnierzy Wyklętych zamordowanych przez komunistyczne władze, których szczątki znalezione zostały na „Łączce”. Wśród nich znalazł się Stanisław Kasznica, ostatni komendant główny Narodowych Sił Zbrojnych, związany z Poznaniem. Po latach, bohaterowie wreszcie doczekali się godnego pochówku.

Stanisław Kasznica

Oprócz powyższych wydarzeń, w Poznaniu pamiętaliśmy o 73. rocznicy wykonania wyroku śmierci na Irenie Bobowskiej. Jak co roku zapalone zostały znicze na skwerze jej imienia.

rondo

Ta zamordowana w wieku 22 lat Poznanianka, mimo ciężkiej choroby i kalectwa brała czynny udział w działalności konspiracyjnej – była redaktorem podziemnego pisma „Pobudka”, a w swoim wózku inwalidzkim przewoziła tajne pisma oraz broń.

Po aresztowaniu trzymano ją w uwłaczających warunkach (pomimo kalectwa zabrano jej wózek inwalidzki), bito i głodzono. W swojej mowie w trakcie rozprawy nie prosiła jednak o łaskę – mówiła o germanizacji i wojennych okrucieństwach, by zakończyć mowę słowami „dziś wy mnie sądzicie, ale was będzie sądził ktoś wyższy”.

Cześć i Chwała Bohaterom! Hańba ich mordercom!

Poznań! Szacunek!

Udostępnij!

Dodaj komentarz