Metamerycznie ułożone narządy wydalnicze!

Jeden z tematów maturalnych z biologii.

Wskaż cechę charakterystyczną dla budowy pierścienic:

A – Metamerycznie ułożone narządy wydalnicze;

B – Oddychanie tchawkami;

C – Otwarty układ krwionośny.

Alfabetyczna lista ministrów PRL i Polski„od spraw szkolnych” oświaty, oświaty i szkolnictwa wyższego, edukacji narodowej i sportu, edukacji i nauki.

Baranowski Feliks; Bednarski Henryk; Bieńkowski Władysław; Czarny Ryszard; Faron Bolesław; Flisowski Zdobysław; Giertych Roman; Głębocki Robert; Hall Katarzyna; Handke Mirosław; Henryk Samsonowicz; Jabłoński Henryk; Jacek Fisiak; Jarosiński Witold; Jerzy Wiatr; Kruszewski Krzysztof; Kuberski Jerzy; Legutko Ryszard; Łuczak Aleksander; Łybacka Krystyna; Michałowska-Gumowska Joanna; Sawicki Mirosław; Seweryński Michał Skrzeszewski Stanisław; Stelmachowski Andrzej; Szumilas Krystyna; Tejchma Józef; Tułodziecki Wacław; Wittbrodt Edmund; Wycech Czesław.

Lista jest otwarta, tabletki można kupić nadal.

Kolejna śmierć na skutek zażywania tabletek DNP. Dziewczyna umarła w męczarniach.

DNP – do tej pory można go zamówić. Można schudnąć siedem kilogramów w siedem dni.

Wskaż cechę charakterystyczną dla budowy pierścienic:

A – Metamerycznie ułożone narządy wydalnicze;

B – Oddychanie tchawkami;

C – Otwarty układ krwionośny.

Czy nauka biologii i umiejętność odpowiedzi na takie pytania mogą uchronić absolwentów szkół przed wiarą w cudowne tabletki?

Udostępnij!

Dodaj komentarz