Legia zamyka!

Legia zdecydowała o zamknięciu trybuny gości. Jest to działanie na miarę leczenia udaru mózgu – proszkiem od bólu głowy!

Legia zamyka… Ale najpierw nie mogła otworzyć! Czego? Ano bramy przeznaczonej dla interwencji policji, żeby sobie mogła „wkroczyć” na stadion. Policjantom pozostało wyważyć bramę. Dlaczego? Dlatego, że kierownik (a może nawet Dyrektor) do spraw bezpieczeństwa warszawskiego klubu – Pan Dariusz Derewicz… zgubił klucz do kłódki! I nie mówcie proszę, że to sprawa jakiegoś pracownika „odpowiedzialnego za konkretną bramę! Jeżeli w klubie, w firmie jest Dyrektor od „czegoś” to on jest odpowiedzialny, jeśli to „coś” nie zadziała, ludzie zasną, lub zgubią kluczyki!

Tak, jak minister transportu powinien odpowiadać stanowiskiem za katastrofę pociągu, choć to nie on siedział z kabinie maszynisty i nie on przestawiał wajchę na torach.

Kim jest „dyrektor” do spraw bezpieczeństwa? Kim jest ten, na którym spoczywało bezpieczeństwo kibiców gospodarzy i gości? Przecież, mógł się zdarzyć pożar na trybunach i właśnie ucieczka przez tą bramkę mogła być ratunkiem…

Pan Dariusz… wiemy tylko, kim był.

Otóż był on kierownikiem Stałej Grupy Eksperckiej Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych!

Zadaniem tego dostojnego gremium było, a może jeszcze jest:

  • dokonywanie analizy i oceny podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa imprez sportowych,
  • przedstawianie spraw wymagających rozpatrzenia przez Radę,
  • wyrażanie opinii w sprawach przygotowywanych do rozpatrzenia przez Radę,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych mających wpływ na bezpieczeństwo imprez sportowych.

Czy czujecie Moi Drodzy paranoję tej sytuacji? Gościu kierował, dokonywał analiz, wyrażał opinię, a jak przyszło co do czego – nie miał kluczyków do bramki!

Mało tego! Ten pan był Naczelnikiem Wydziału ds. EURO 2012 i Bezpieczeństwa Imprez Masowych Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA!

Naprawdę Opatrzność miała Polskę w swojej opiece, że nic poważnego nikomu się nie stało podczas tych pięknych dni UEFA EURO 2012!

Po „wydarzeniach” na meczu Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok 2 marca 2014 – Legia pożegnała się z panem dyrektorem. Jednak zasadnicze pytanie brzmi – dlaczego go w ogóle zatrudniła? My – Kibole.pl – wiemy dlaczego, ale nie napiszemy:-)

Udostępnij!

Dodaj komentarz